ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقاومت فعال و دیپلماسی انقلابی تنها راهبرد کارآمد در برابر آمریکا ))