ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای کارهای زیربنایی در شهرداری اقدام خوبی صورت نگرفت ))