ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار معاون رئیس شورای نظامی سودان با بن سلمان در جده ))