ارسال اين مطلب به دوستان

(( والدین معترض تجمع کردند/ آموزش و پرورش به وعده خود عمل کند ))