ارسال اين مطلب به دوستان

(( احتمال برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در پائیز فوتبال ورشکسته و پر از ایرادهای اساسی؛ میراث مدیران قبلی ))