ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتصاب فراگیر و تشدید مقاومت فلسطینیان همزمان با روز برگزاری نشست منامه ))