OCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?>OCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?> ارسال اين مطلب به دوستان - تحریم‌های نفتی آمریکا را می‌توان با توسعه پتروپالایشگاه ها بی اثر کرد | بلاغ نیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تحریم‌های نفتی آمریکا را می‌توان با توسعه پتروپالایشگاه ها بی اثر کرد ))