ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرچم ایران اصالت و آبروی کشور است/ ملت آریایی اهل توهین و چند دستگی کشور نیست ))