LOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?>LOCK}']['func'] = 'Get_Polls_Content'; $conf['{POLL_GENERAL_BLOCK}']['prms']['section_id'] =0; ?>بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 14 دی 1397 ساعت 22:12 https://www.bloghnews.com/gallery/372712/2/بافت-قدیمی-روستای-وزوار-شهرستان-گلوگاه -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : بافت قدیمی روستای وزوار شهرستان گلوگاه -------------------------------------------------- در ادامه تصاویر از بافت قدیمی روستای وزوار شهرستان گلوگاه را مشاهده خواهید کرد. متن : به گزارش بلاغ، تصاویری که در زیر آمده است، بافت قدیمی واقع در