بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 20 فروردين 1399 ساعت 13:50 https://www.bloghnews.com/news/417865/برنامه-های-درسی-امروز-شبکه-های-آموزش-چهار -------------------------------------------------- عنوان : برنامه‌های درسی امروز شبکه‌های "آموزش" و "چهار" -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. متن : به گزارش بلاغ، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ ساعت٨:٣٠  تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸  ساعت٩   تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧ دوره ابتدایی : ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی  پایه اول ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی  پایه چهارم از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه دوم: ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰ ساعت١۵درس فیزیک پایه۱۱ ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰ ساعت۱۶فیزیک پایه١٢ ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲ ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢  رشته ریاضی ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه١٢  شبکه ۴ : ساعت۸تا۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه ۱۰ادبیات و علوم انسانی ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی ساعت۹تا٩:٣٠ درس علوم وفنون ادبی٢  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی ساعت۹:۳۰تا١٠درس روانشناسی  پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی زبان قران پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس  اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس استانداردنرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر  شاخه  کاردانش ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه۱۲شاخه فنی حرفه ای آموزش داده خواهد شد.