بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 26 خرداد 1398 ساعت 10:40 https://www.bloghnews.com/news/392196/اجرای-طرح-مشاغل-خانگی-همکاری-جهاد-دانشگاهی -------------------------------------------------- عنوان : اجرای طرح مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی -------------------------------------------------- رئیس جهاد دانشگاهی گفت:با توجه به تجربه ای که در موضوع پژوهش و فناوری و ارائه آموزش‌های مهارتی داشتیم، اعلام آمادگی کردیم که طرح مشاغل خانگی را برای سایر استان‌های کشور نیز انجام دهیم. متن : به گزارش بلاغ،حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به تجربه ای که در موضوع پژوهش و فناوری و ارائه آموزش‌های مهارتی در سطح کشور داشتیم، می‌خواهیم پروژه اشتغال در کشور را به نحو مطلوب‌تری ادامه دهیم. وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ابتدا پروژه اشتغال را در ۹ استان اجرا کردیم و با تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت کار و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با جهاد دانشگاهی منعقد شد، به عنوان مجری این طرح انتخاب شدیم. خوشبختانه تاکنون فعالیت‌های خوبی در این خصوص انجام شده و به دنبال این هستیم تا استعدادها شناسایی شوند. رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پروژه اشتغال، افراد پس از شناسایی استعدادهای خود به مجموعه‌هایی که بتوانند از دستاوردهای آنان استفاده کنند متصل می‌شوند. همچنین برخی از افراد به بازار کار متصل شده و درنهایت حمایت‌مالی می‌شوند. طیبی اضافه کرد:‌ همچنین اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم طرح مشاغل خانگی را برای سایر استان‌های کشور نیزانجام دهیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: موافقت‌های اولیه برای این کار اخذ شده و در ۲۳ استان طرح اشتغال انجام می‌شود تا پس از آن بتوانیم با اجرای موفق این طرح در سایر استان‌ها نیز پروژه اشتغال را جلو ببریم.