گزارش ویژه بلاغ از آثار تاریخی/

عمارت فاضلی های ساری را بیشتر بشناسید/تصاویر

تاریخ انتشارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲
کد مطلب : ۶۵۱۶۶
بنای یاد شده به علت عدم توجه در شرف تخریب کامل قرار داشت به گونه ای بخش قاجاری آن به علت قرار گرفتن در معرض باران های متوالی، پوشش سفال بام و کف طبقات آن پوسیده و متلاشی شده بود.
۰
plusresetminus
عمارت فاضلی های ساری را بیشتر بشناسید/تصاویر
به گزارش بلاغ، یکی از ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ خانه های ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺗﻨﻮﻉ در اقلیم آب و هوایی که خود منجر به تنوع در ویژگی معماری خانه های ایرانی می شود که ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ به ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮﯼ می رسد ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﻮناﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ، ﻗﺮﺍﺑﺘﯽ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻣﺎﺑﯿﻦ این ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ.
ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ پاسخگوی ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺮﺍ و ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰﯼ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥﮔﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺣﯿﺎﻁ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯾﮏ ﺧﺮﺩ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺁﺏ، ﻧﻮﺭ،ﮔﯿﺎﻩ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻈﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ و ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻀﺎﯾﯽ از حیث محرمیت با ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ اشراف به ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ، ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
عمارت  فاضلی
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
نمای اصلی ساختمان
عمارت قدیمی فاضلی یکی از مجموعه بنا های ارزشمند واقع درمحور تاریخی- فرهنگی آب انبار نو شهر ساری است. این بنا از ساخته های دوران قاجار بوده و در دوران پهلوی اول نیز قسمتی دیگر به آن الحاق شده است.
با توجه به تحقیقات انجام شده، عمارت فاضلی همانگونه که از نام آن مشخص است متعلق به خاندان فاضلی ها بوده است. صاحب ملک با توجه به پرس و جوهای انجام شده معلم بوده ولی از معمار بنا هیچ اطلاعاتی موجود نیست.
سه اثر تاریخی آب انبارنو، خانه کلبادی و عمارت فاضلی ها از آثار شاخص به جای مانده از تاریخ گذشته شهر ساری می باشند. این آثار با شماه2561، 2148، 1981در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
پلان طبقه همکف دوره پهلوی
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
پلان طبقه همکف دوره قاجار
* معماری بنا
خانه فاضلی ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻭ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ طبقه ﺑﺎ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ ﺍﻯ(زیرزمین) ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﺷﺎﻩﻧﺸﻴﻦ (ﺳﻪﺩﺭی) ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻯ ﺑﻨﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﻭ ﺑﻨﺪﮐﺸﻰ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻫﻼﻟﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻠﻴمی، ﺷﻤﺴﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ و ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺸﺖﭘﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
نمای دیوار ضلع جنوبی ﺑﺎ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺸﺖﭘﺮ
ﺑﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﺳﻔﺎﻝﭘﻮﺵ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺳﻔﺎﻝ، ﭼﻮﺏ، ﺁﺟﺮ ﻭ ﮔﭻ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻨﺎﻯ ﻗﺎﺟﺎﺭﻯ، ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻃﻰ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺣﻴﺎﻁ ﺣﻮﺿﻰ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻧﭽﻪﻫﺎﻯ ﭼﻮﺑﻰ ﺧﺮﺍﻃﻰ ﺷﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ شوﺩ.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎ ﻧﻴﻢﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ
ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﻭ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ، ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
پلکان ساختمان اصلی
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
پلکان ساختمان جنوبی
ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﻭ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻨﺎﺯﻝ 3 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ است، ﺩﺍﺭﺍﯼ 3ﺣﯿﺎﻁ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺁﺧﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ کند.
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ‏(ﺣﯿﺎﻁ ﻏﺮﺑﯽ) ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻭﯾس های ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ است.
شاه نشین این مجموعه در قسمت شرقی و در وسط آن است که از امتداد اتاق هایی که در کنار آن قرار گرفته اند بیرون زده است و بوسیله پلکان هایی که در طرفین آن تعبیه شده، به طبقه همکف مرتبط می شود.
همچنین در حیاط اندرونی در قسمت جنوبی آن، دیوار داری طاق نماهای هلالی بوده که این طاق نماها به وسیله قاب مستطیلی محصور شده اند.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
حیاط شمالی قاجار
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
حیاط جنوبی قاجار
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
حیاط شرقی قاجار
مجموعه بنای قدیمی فاضلی از نظر دارا بودن شیوه های تزیینی آجری در نمای داخلی حیاط، درب ها و پنجره ها و ویژگی های معماری دارای ارزش تاریخی، هنری و فرهنگی شایان توجه است.
تزئینات بنا شامل آجر کاری (به صورت قواره بری) در کلیه دیوار های حیاط و نقوش سنتی ساخته شده به وسیله آجر درنمای ساختمان دوره قاجار می باشد. نمای ساختمان پهلوی پنجره ای سراسری به صورت پیش آمده دارد.
فرم پنجره های این ساختمان با توجه به مقتضیات سبک معماری آن دوره با قاب های مستطیلی و حالتی خشک و نظامی وار است که بی شباهت به ساختمان های اداری ساخته شده در این دوران نیست.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
پنجره های این ساختمان با قاب های مستطیلی و حالتی خشک و نظامی وار
* اقدامات مرمتی انجام شده در خانه فاضلی
بنای یاد شده به علت عدم توجه در شرف تخریب کامل قرار داشت به گونه ای بخش قاجاری آن به علت قرار گرفتن در معرض باران های متوالی، پوشش سفال بام و کف طبقات آن پوسیده و متلاشی شده بود و از این ساختمان دیوار هایی ناپایدار در حال ریزش باقی مانده بود ضمن این که هر روز شکایات شفاهی و کتبی و مراجعات همسایگان مبنی بر ریزش سقف ها و دیوار ها و وجود حشرات و جانوارن خطرناک و موزی مانند مار و موش و... و نیز سرقت از خانه های آنان دریافت می شد که همه این مسائل موجب شد تا تصمیم گیری برای تعیین تکلیف این بنای قدیمی و تاریخی سریع تر گرفته شود، لذا پس از ریزش سقف ساختمان قاجاری به داخل حیاط همسایگان و خطر ریزش بنای اصلی پیگیری ها و مکاتبات با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه پیدا کرد و در نهایت در سال 1388 توافقنامه ای برای آغاز مرمت بنای مذکور میان شرکت عمران و مسکن سازان استان مازندران به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تنظیم شد که بر اساس آن مقرر شد مطابق طرح مرمت مصوب نسبت به شروع عملیات مرمت این ساختمان اقدام کنند.
به همین منظور هماهنگی های لازم با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عمل آمد و از منابع شرکت یاد شده اعتبار اولیه برای آغاز مرمت اختصاص داده شد و در زمستان 1388 عملیات مرمت آغاز شد.
در شروع عملیات مرمت که تحت نظارت عالیه اداره کل میراث فرهنگی استان آغاز شد، وضعیت ساختمان مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه قرار گرفت و آسیب شناسی های لازم به عمل آمد و در نهایت مقرر شد برای جلوگیری از تخریب بیشتر بنا و حفاظت از آن سقف های بخش قاجار و پهلوی اول کلاً جمع آوری شده و نوسازی شود برای همین منظور برای تامین مصالح مورد نیاز به ویژه تامین چوب و سفال برنامه ریزی لازم به عمل آمد و با توجه به اینکه می بایست از چوب های جنگلی و مقاوم برای پوشش سقف و درب ها استفاده می شد، شناسایی های لازم جهت یافتن چوب مورد نیاز انجام و در نهایت با خرید مصالح و هماهنگی با نیروی کار متخصص عملیات برداشت پوشش های قبلی انجام و طی یک دوره 10 ماهه و با تلاش شبانه روزی اقدام به اجرای پوشش جدید سقف برای ساختمان های قاجاری و پهلوی اول و ساختمان ضلع شرقی شد و با این اقدام از فروپاشی این ساختمان تاریخی  و ارزشمند و ایجاد مشکلات جدید برای همسایگان جلوگیری به عمل آمد.
در قسمت کفسازی طبقات این دو ساختمان نیز با توجه به پوسیدگی چوب های باربر و تخته کوب های کف و لرزش شدید آنان به هنگام تردد و همچنین جهت اطمینان از حصول مقاومت لازم سقف های چوبی قدیمی جمع آوری و با اجرای سقف های چوبی جدید و نزدیک کردن فاصله تیرها از هم و افزایش سطح مقطع چوب، ضعف سازه ای سقف ها برطرف شد.
عملیات مرمت عمارت فاضلی پس از حدود دو سال کار مفید در شهریور سال 1391 به اتمام رسیده است.
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
اتاق های داخلی قاجاریه قبل از مرمت و بعد از مرمت
* تصاویر مقایسه ای از قبل و بعد مرمت بنا
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
<a href='https://www.bloghnews.com' target='_blank'>بلاغ</a>: عمارت فاضلی ها
* کاربری کنونی عمارت فاضلی ها
طبق اطلاعاتی که ضمن مصاحبه با کارشناس معماری شرکت عمران و مسکن سازان مازندران به دست آورده شد، در حال حاضر خانه فاضلی ها دارای کاربری خاصی نیست.
با توجه به اینکه هدف اصلی این شرکت از بازسازی خانه فضلی ها مرمت ساختمان های قدیمی اطراف این عمارت تاریخی، رسیدن به یک مجموعه تاریخی با کاربری فرهنگی شاخص در شهر ساری است؛ هم اکنون بازدید از عمارت فاضلی ها با هماهنگی شرکت عمران و مسکن سازان مازندران برای عموم آزاد است.
در پایان از همکاری شرکت عمران و مسکن سازان مازندران بابت در اختیار گذاشتن اطلاعات این بنا قدردانی می کنم.
گزارش از مریم جعفری جویباری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
منابع
1. مطالعات مرمتی خانه فاضلی ساری شناسی
2. مطالعات برگرفته از شرکت عمران و مسکن سازان
3. سازمان میراث فرهنگی استان مازندران (شهرستان ساری)
4. کتاب 12 درس مرمت مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری مازندران
5. ویکی پدیا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پربيننده ترين
برکت در بابل برکت ندارد!
شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
کرونا مهمان همه جا
جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
سینما، هنری که در فریدونکنار جایگاهی ندارد!
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۲