وصیت نامه شهدای مازندران
 
پیام شهدا| خواهرانم در حفظ حجاب کوشا باشید
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا| نماز جمعه را باشکوه‌ برگزار کنید
۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا| در زندگی گذشت و ایثار داشته باشید
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا|نیکی به پدر و مادر را فراموش نکنید
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| رعایت حجاب شما را از آفات ایمن می‌کند
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| دفاع از میهن، دفاع از ناموس است
۳۱ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| نماز را اول وقت به‌جا آورید
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| خواهرانم اسلام با حجاب شما رونق می‌یابد
۲۸ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا| حسین زمان را تنها نگذارید
۲۷ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا|شرکت در نماز جمعه توطئه‌ دشمن را خنثی می‌کند
۲۴ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۷
پیام شهدا| نماز جمعه را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنید
۲۳ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا|نسبت به انقلاب و رهبر عزیزمان وفادار باشید
۲۲ فروردين ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد