وصیت نامه شهدای مازندران
 
پیام شهدا|بهترین زمان برآورده‌شدن حاجات وقت نماز است
۲۶ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| نماز برکت کار و عمر است
۲۵ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| انس با قرآن مانع لغزش شما می‌شود
۲۴ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| مطیع امر رهبر باشید
۲۳ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| همیشه به یاد امام زمان(عج) باشید
۲۰ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا|پاداش زحمات با خدای متعال است
۱۹ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| بهترین مشتری و بالاترین درجات
۱۴ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا|ایثار در را ه خدا سبب خوشبختی می‌شود
۱۳ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا|پیش‌قدم در نماز جمعه و جماعت باشید
۱۱ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| همیشه به یاد امام زمان(عج) باشید
۷ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
پیام شهدا| پیرو راه انبیاء و شهیدان باشید
۶ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۵
پیام شهدا| وحدت اسلامی را سر لوحه قرار دهید
۵ تير ۱۴۰۳ ۰۰:۰۴
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد