ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای خاتمی! به جای حرف زدن از فدرالیسم از فساد اطرافیان خود بگوئید ))