ارسال اين مطلب به دوستان

(( تضعیف سوریه و گفتمان مقاومت؛ با چاشنی مصلحت اندیشی به سبک هاشمی ))