ارسال اين مطلب به دوستان

(( مرحوم هاشمی دنبال ادغام ارتش و سپاه بود رهبری مخالفت کردند ))