ارسال اين مطلب به دوستان

(( دو سوم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد هستند ))