ارسال اين مطلب به دوستان

(( با گذشت اولیای دم، جوان سنندجی از اجرای حکم قصاص رهایی یافت ))