ارسال اين مطلب به دوستان

(( نقدینگی بالا در کشور باید به سمت تولید و اشتغال مدیریت شود ))