ارسال اين مطلب به دوستان

(( فناورى هسته اى؛نماد خودباورى ملی و اعتماد به جوانان/ چهله دوم، قدرت اول هسته‌ای جمهوری اسلامی ))