ارسال اين مطلب به دوستان

(( عربستان و امارات از ایجاد انحراف در مسیر کارکرد آژانس و دولت های عضو آن دست بردارند ))