ارسال اين مطلب به دوستان

(( لزوم مشخص کردن ردیف بودجه مستقل برای رسانه/ وجود خبرنگاران ناآگاه در عرصه رسانه/ رسیدگی به مشکلات رسانه با همکاری مجمع نمایندگان ))