ارسال اين مطلب به دوستان

(( کامپیوتر آفت تصویرسازی است/ تصویرگرِ جایزه‌بگیر داریم، بدنه نداریم ))