ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشمکش استاندار و وزیر برای انتخاب مدیر جدید صنعت مازندران ))