ارسال اين مطلب به دوستان

(( باقری کنی: تحریم اثبات ناکامی آمریکا در سلب "حق پیشرفت" از ملت ایران است ))