کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

من در خیابان از داخل اتومبیل با نگاه به چهره مردم نظرسنجی می‌کنم!

رحمان اصغری , 7 خرداد 1398 ساعت 9:29

چه بسیارند که در خنده‌های تلخ‌شان گریه موج می‌زند و چه بسیارند چهره گشاده‌گانی‌که به تنگی نفس از استنشاق گاز کشنده تورم و گرانی مبتلایند، چه بسیارند که در تکان دادن دستانشان پینه‌ی دستشان، به رخ می‌کشند و هورا کشیدنشان ممزوج با فریاد است.


به گزارش بلاغ، آقای رئیس جمهور : انتظار نمی‌رود کتابی با عنوان نظرسنجی تالیف کرد که مولفش از داخل مرکبش و یا در سفرش با رویارویی صامت و یک جانبه که خود متکلم وحده باشد به نتیجه‌ای مطلوب و ایران‌شمول دست یافت، اگر این مولف از این منظر کتابت کند نظرات خود را از نقاشی چهره‌ها مکتوب کرده است نه گفتمان چهره به چهره در فضایی آکنده از امنیت و آرامش و ضمانت.

چه بسیارند که در خنده‌های تلخ‌شان گریه موج می‌زند و چه بسیارند چهره گشاده‌گانی‌که به تنگی نفس از استنشاق گاز کشنده تورم و گرانی مبتلایند، چه بسیارند که در تکان دادن دستانشان پینه‌ی دستشان، به رخ می‌کشند و هورا کشیدنشان ممزوج با فریاد است.

جناب رئیس جمهور
ما روستازاده‌گان سیه چرده از سوزش آفتاب مزارع که دخل‌مان مزید بر خرج‌مان است را کی!! به قضاوت می‌نشینی و یا اینکه! ما در دایره نظر سنجی‌تان جایی برای ایستادن نداریم!!؟

جناب رئیس جمهور
اگر مایلید به یک نظر سنجی تقریب به واقعیت و پایدار و جهان‌شمول دست یابید، باید زندگی‌ات را چون زندگی ما، مردمان ساکنان کوی فقر، آرایش فرمایی و ملبس به لباس مندرسمان شوی و ترک‌های مصنوعی در کف دستانت ایجاد، تا با دستان ظریفت شناخته نشوی و در صف مرغ و شکر و روغن و فروش ویژه فروشگاه‌های جانبو و افق کوروش و تعمیرگاه‌های اتومبیل، پراید خطی و وانت‌های دوره گرد و باغبانان که درختانش از شدت شرمنده‌گی از زحمات طاقت فرسای باغبان، میوه‌های بی ثمنش برپای خویش می‌ریزد و یا در صف کشاورزان در دریافت کود در مراکز خدمات بایستی و بدون آنکه سوالی مطرح بفرمایید و فقط به زمزمه‌هایشان گوش دهید و بخاطر مبارک بسپارید و نظرات برگرفته از این گود را با نظرات برگرفته از خیابان‌های شیک و آدمای فانتزی شهر و تجمعات و مراسمات بدرقه و استقبال درآمیزی و با بهره جویی از فرمول حسابداری به نتیجه مطلوب دست خواهی یافت.

علی برکت الله


کد مطلب: 388976

آدرس مطلب :
http://www.bloghnews.com/note/388976/خیابان-داخل-اتومبیل-نگاه-چهره-مردم-نظرسنجی-می-کنم

بلاغ نیوز
  http://www.bloghnews.com