اسامی تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
 
57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا- علیرضا سرلک
61 کیلوگرم: محمدباقر یخکشی
65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
70 کیلوگرم: فرهاد نوری
74 کیلوگرم: محمد نخودی
86 کیلوگرم: احمد بذری
97 کیلوگرم: عباس فروتن- حامد طالبی زرین کمر
125 کیلوگرم: پرویز هادی- کمیل قاسمی – یداله محبی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان- عباس حاج کناری
سرپرست: هادی حبیبی