مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «راهزنی انگلستان»

گرافیک

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «راهزنی انگلستان»

مرکز چندرسانه‌ای بلاغ مازندران پوستر و عکس نگارهایی با موضوع «راهزنی انگلستان» تولید کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
 
 
مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «عفاف و حجاب»

گرافیک

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «عفاف و حجاب»

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت با موضوع «عفاف و حجاب» به مناسبت فرارسیدن روز عفاف و حجاب تهیه و تولید شده است.

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «تکرار نمی‌کنیم»

گرافیک /

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «تکرار نمی‌کنیم»

مرکز چندرسانه‌ای بلاغ مازندران پوستر و عکس نگارهایی با موضوع «تکرار نمی کنیم» و «ترامپ دروغگو» تولید کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «منطق مقاومت»

گرافیک /

مجموعه پوستر و عکس‌نوشت «منطق مقاومت»

مرکز چندرسانه‌ای بلاغ مازندران پوستر و عکس نگارهایی از بیانات مقام معظم رهبری با موضوع «منطق مقاومت» تولید کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.