بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 16 آذر 1392 ساعت 16:06 http://www.bloghnews.com/news/30907/دست-سهام-عدالت-جیب-کارگران-ساختمانی -------------------------------------------------- روایتی از عدالتی که ناعادلانه توزیع می‌شود عنوان : دست سهام عدالت در جیب کارگران ساختمانی! فارس -------------------------------------------------- سهام عدالت در بین کارگرانی ساختمانی در حالی باید رایگان توزیع شود که برخی دست‌اندرکاران امر با ارائه سی‌دی آموزشی مبلغ 34 تا 43 هزار تومان از خانواده‌های متقاضی دریافت می‌کنند. متن : بلاغ - این روزهااهالی مرکز استان مازندران اگر گذارشان به خیابان ارم شهرستان ساری بیفتد، شاهد ازدحام جمعیت برای دریافت کارت سهام عدالت خواهند بود. سهام عدالت مربوط به کارگران ساختمانی است کهبه تازگیدستور صدور کارت برای این قشر آسیب پذیر دربرنامه کاری قرار گرفته است و برخی از خانواده ها برای دریافت کارت سهام عدالت از دقایق اولیه صبح بهشرکت تعاونی توزیعسهام عدالت شهرستان ساری مراجعه می کنند. این در حالی است که از خانواده ها و کسانی که برای دریافت سهام عدالتبه این شرکت مراجعه می کنند، درخواست می شود که برایبرای خریدیک بسته آموزشیکهدرباره نحوه ارائه سهام در بازار بورس مطالبیمطرح می شود،مبلغ 34 هزار تومان پرداخت کنند. سی دی مربوط به یک شرکت بخش خصوصی در تهران است و کارگران ساختمانی برای دریافت کارت سهام عدالت ملزم به پرداخت پول به حساب شرکت تعاونی سهام عدالت هستند و به دلیلازدحام جمعیت کسی پاسخگوی فردی که نخواهد این سی دی را در اختیار بگیرد، نخواهد بود. همچنیندیگر افرادی که از ابتدای صبح در صفایستاده اندفرصت دریافت اطلاعات به فردی که شاید عقیده دارد این مبلغ را واریز نکند، نمی دهند. توجیه برای دریافت پول بابت سهام عدالت مسببان این امر توجیه شان این است که محتویات این سی دی اطلاعات کافی برای ارائه سهام عدالت در بورس در اختیار دارنده این سی دی قرار می دهد. تعدادی از این کارگران ساختمانی اعلام کردند کهمسئولان توزیع کننده سهام عدالت در قبال دریافت فیش واریزی که مربوط به موسسه کوثر و بانک کشاورزی است اقدام به ارائه برگه سهام عدالت می کنند. دریافت پول اجباری پذیرفته نیست در همین ارتباط حامد نیکوکار مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت ساری با اعلام اینکه دریافت پول از کارگران ساختمانی به صورت اجباریبه هیچ وجهتایید نمی شود و به هیچ یک از کارگران ساختمانی که برای دریافت کارت سهام عدالت مراجعه کرده اند، اعلام نکردیم که این بستهآموزشی را حتما باید دریافت کند. وی در توجیه فروش این بستهبه کارگران ساختمانی گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی از ماهیت سهام عدالت خبر ندارندو حتی برخی کارگران ساختمانی این سهام را در شب عید به قیمت 100 هزار تومان نیز فروختند. وی درباره شماره حساب بیان داشت: حسابی که اعلام شده مربوط به شخص نیست بلکه مربوط به شرکت تعاونی است و به دلیلاینکه سهام باید بین 10هزار و 300 خانوار در ساری توزیع شود و موسسه کوثر توان پاسخگویی به این همه متقاضیان را نداشت از بانک کشاورزی نیز درخواست همکاری کردیم. نیکوکار در ادامه بیان داشت: تاکنون 4 هزار سهام عدالت در ساری توزیع شد که این بستهآموزشی با این قیمت در اختیار بسیاری از متقاضیان سهام عدالت قرار گرفت. بابت دریافت پول به ما هم مراجعه شد پرویز خالقی معاون سازمان اقتصاد و دارایی مازندران درباره دریافت پول اجباری از کارگران ساختمانی در ساری اظهار داشت: دریافت پول از کارگران ساختمانی بابت دریافت سهام عدالت کاری غیرقانونی است. وی بیان داشت: به سازمان ما نیز بابت دریافت پول اجباری مراجعاتی شد که پیگیری کردیم و جلوی دریافت پول را گرفتیم. معاون سازمان اقتصاد و دارایی مازندران تاکید کرد: تنها مبلغی که باید از کارگران ساختمانی دریافت شود رقم حدود دو یا سه هزار تومان است که این مبلغ هم به دلیل هزینه های صدور کارت باید دریافت شود. وی بیان داشت: در ارتباط با دریافت پول بابت بستهآموزشی از مدیرعامل توزیع خواستیم و نسبت به غیرقانونی بودن کارش به وی هشدار لازم را دادیم. خالقی که مسئول دبیرخانه سهام عدالت مازندران را نیز برعهده دارد، بیان داشت: به لحاظ قانونی مسئول نظارت بر تعاونی ها اداره تعاون است. حال این سئوال پیش می آید که آیا دریافت مبلغی اضافه تر از این قشر زحمت کش که با مشکلات زیادی دست شان به سهام عدالت رسید، به بهانه جلوگیری از فروش توجیه مناسبی است؟ اما نکته جالب تر اینکه اینبسته های آموزشیقرار است مثل سود سهام عدالتدر آینده و البته زمانی نامشخصدر اختیار متقاضیان قرار گیرد.