بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 31 مرداد 1398 ساعت 11:00 http://www.bloghnews.com/news/400962/پژوهشگران-دانشگاه-آزاد-تسهیلات-مالی-دریافت-می-کنند -------------------------------------------------- عنوان : پژوهشگران دانشگاه آزاد تسهیلات مالی دریافت می کنند -------------------------------------------------- رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گفت: همه نخبگان و پژوهشگران دانشگاه آزاد امسال برای فعالیت های تحقیقاتی خود تسهیلات ویژه حمایتی خواهند گرفت. متن : به گزارش بلاغ،بابک نگاهداریرئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در گفت وگو با خبرنگار با اشاره به حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان این دانشگاه گفت: همه دانشجویانی که در باشگاه پژوهشگران جوان عضویت دارند در سال تحصیلی جدید برای کارهای تحقیقاتی خود تسهیلات ویژه پژوهشی دریافت می کنند. * ارائهتسهیلات مالی برای کارهای تحقیقاتی دانشجویان وی افزود: دانشجویانی که در بخش های علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و کشاورزی در زیر مجموعه معاونت آموزشی تحصیل می کنند در صورتی که به فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی بپردازند، می توانند ازتسهیلات مالی برای کارهای تحقیقاتی خود استفاده کنند. * دانشگاه آزاد در مسیر پیشرفت است نگاهداری با اشاره به پایش برنامه های علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: در دوره مدیریتی اخیر این دانشگاه طرح پایش برنامه علمی در دستور کار قرار گرفت که اکنون در این کار دانشگاه آزاد درحال حاضر در مسیر پیشرفت قرار دارد. * تولید پایان نامه ها براساس نیاز محلی و منطقه ای وی گفت: پایان نامه های دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی و هنر براساس نیاز محلی و منطقه ای در استان های کشور انجام می شود.