بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 18 آبان 1398 ساعت 10:30 http://www.bloghnews.com/news/406434/همکاری-مشترک-2-نهاد-تامین-بودجه-31-پروژه-فناورانه-ملی -------------------------------------------------- عنوان : همکاری مشترک 2 نهاد در تامین بودجه 31 پروژه فناورانه ملی -------------------------------------------------- معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی از جلب مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای 31 پروژه فناورانه ملی با هدف تسریع در تحقق خودکفایی فناوری در کشور خبر داد. متن : به گزارش بلاغ،محمدرضاپورعابدیمعاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در گفت وگوبا خبرنگاراز جلب مشارکتمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای برخی از ۳۱ پروژه فناورانه خبر داد. به گفته وی، ۳۱ طرح فناورانه در حوزه های فنی و مهندسی، کشاورزی و پزشکی هستند. پورعابدیادامه داد: برخی طرح ها تنها با سرمایه گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده اند و برخی طرح ها را با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم تا سریع تر به نتیجه برسند و همچنین این همکاری از این نظر بود که اگر احیاناً در پروژه های سال های آینده با کسری اعتبار مواجه شدیم توانسته باشیم منابع دیگری را برای تامین اعتبار پیش بینی کرده باشیم. معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درباره اولویت پروژه ها، گفت:همه طرح ها به نوبه خود دارای اولویت هستند و پیگیری می شوند و البته سرعت اجرا به تزریق بودجه، کاربرد طرح و سفارش دهنده آن هم بستگی دارد؛ برای مثال معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام می کند که از بین ۳۱ فلان طرح ها در اولویت من است و در آنها مشارکت می کنم و به این ترتیب منابع بهتری در اختیار این طرح ها قرار می گیرد و اولویت بالاتری پیدا می کنند.