بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 12 مرداد 1398 ساعت 22:43 http://www.bloghnews.com/news/398578/ناکارآمدی-اصلاح-طلبان-دولت-روز-جیب-مردم-خالی-تر-می-کند -------------------------------------------------- سروری: عنوان : ناکارآمدی اصلاح‌طلبان در دولت هر روز جیب مردم را خالی‌تر می‌کند -------------------------------------------------- عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی‌گفت: امروز وضعیت مسکن غوغا می‌کند. دولت و تیم اقتصادی آن در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟! شرایط سخت را برای مردم به‌وجود آورده و هر روز جیب مردم را خالی‌تر می‌کنند. متن : پرویز سروری، عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت وگو با مهر، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما سهم اصلاحات در ناکارآمدی اقتصادی دولت به چه اندازه است؟ گفت: امروز بر هیچ کس پوشیده نیست و همه در جریان هستند که مسئول اصلی اقتصاد در این ۶ سال چه کسانی در دولت بودند. همه می دانند بیشترین سهم را اصلاح طلبان و کارگزاران بر عهده دارند؛ از این رو آنهادر وضعیت کنونی اقتصادیسهیم اند، چرا کهاگر اصلاحات نبود، این همه ناکارآمدی ها بروز نمی کرد. آنها بودند که زمینه ساز به قدرت رسیدن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶شدند و امروز باید پاسخگو باشند. امامی خواهند خود را از مشکلاتی که دولت به وجود آورده، مبرا کنند که به نظر بنده مردم این نوع نگاهرا نمی پذیرند. وی افزود: در عرصه اقتصادی نیروهای اصلاح طلب با مدل های اقتصادی خود مشکلاتی را به وجود آورده اند، به همین جهت مهم ترین سهم وضعیت فعلی را باید به جریان اصلاح طلب منسوب کرد. اعتدال همسبد رای نداشتکه بر اساس آن سبد رای بیاید و قدرت را به دست بگیرد، به همین جهت این اصلاح طلبان بودند که با تمام قدرت وارد عرصه حمایت از آقای روحانی شدند و نهایتاً زمینه پیروزی او را در انتخابات فراهم کردند، در نتیجه طبیعتاً باید امروز پاسخ دهندچرا اجاره بها شکننده شده ووضعیت مسکن به اینجا رسیدهو مردم در فقر فرو رفته اند.آنهایی که شعار می دادند نباید گداپروری و توزیع فقر کرد، امروز تولید فقر کردند و همه این اقداماتدستاورد اصلاح طلبان و تیم اقتصادی دولت است. سروری تصریح کرد: امروز وضعیت مسکن غوغا می کند.دولت و تیم اقتصادی آن در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده اند؟!شرایط سخت را برای مردم به وجود آورده و هر روز جیب مردم را خالی تر می کنند. عضو شورای سابق شهر تهران اظهار داشت: اگر به عقب برگردیم متوجه می شویم برای آنهانقاط قوت و شیرینی قدرت مهم استاما از تلخی های قدرت فرار می کنند و پای تعهدات خود نمی ایستند و سیاست های غلطی که در دولت اتخاذ کرده اندمردم را آزار می دهد. امروز به جای آنکه بیایند پای وعده های خود بایستند و بگویند چرا این اتفاقات افتاده است، به راحتی تلاش می کنند با فرافکنی از موضوع عبور کنند. سروری بیان داشت: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است و به عبارتی دیگر، نقش نخست وزیر را در کشور ایفا می کند و همه قدرت های اجرایی و منابع مالی در اختیار اوقرار دارد. نکته دیگر آنکه شخص جهانگیرینمی خواهدبه هیچ وجه از قدرت فاصله بگیرد و از مسئولیت خارج شود و از طرف دیگر هرازچندگاهی با اظهاراتی سعی می کند به افکار عمومی القاء کند که من کاره ای نیستم اما همه می دانند بر اساس قانون اساسی و ظرفیت های کشور این معاون اول است که حرف اول را در اقتصاد می زند و اوست که ظرفیت های اجرایی را در اختیار دارد. عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه دو سال پیش و در زمان کوران انتخابات سال ۹۶ آنها بودند که از روحانی تعریف و تمجید می کردند، افزود: خاتمی با تمام قدرت وارد شد و از روحانی حمایت کرد و می گفتند تنها دولتی که می تواند کشور را به قله های افتخار و نجات و دوران طلایی برساند، دولت روحانی است. این نشان می دهد که اصلاح طلبان با همه قدرت پای دولت روحانی آمدند و نمی دانم که چرا به این اندازه مردم را کم حافظه فرض می کنند. فکر می کنندمردم آن همه حمایت های پرفشار آنها را از روحانی فراموش کرده اند.