بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 22 خرداد 1398 ساعت 18:50 http://www.bloghnews.com/news/391682/افغانستان-یکی-اولویت-های-اصلی-سیاست-خارجی-تاشکند -------------------------------------------------- عنوان : افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی تاشکند است -------------------------------------------------- معاون رئیس انستیتوی مطالعات استراتژی و منطقه‌ای وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان گفت: افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی تاشکند است. متن : به گزارش بلاغ،سنجر ولی اف معاون رئیس انستیتوی مطالعات استراتژی و بین منطقه ای وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان در نشستی تحت عنوان اوضاع ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت: یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی این کشور، افغانستان است. وی اظهار داشت: در استراتژی جدید روابط متقابل با افغانستان یکی از ابعاد اولویت دار همکاری های اقتصادی می باشد و این همکاری متقابلا سودمند است. ولی اف خاطرنشان کرد: ازبکستان ضمن اعلام سیاست جدید همکاری ها با افغانستان به این کشور در بازسازی اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و همچنین امکانات منحصر به فردی را برای ارسال کالاهای افغانستان به بازارهای کشورهای مستقل مشترک المنافع از طریق ازبکستان ارائه می دهد. معاون رئیس انستیتوی مطالعات استراتژی و منطقه ای وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان با اشاره به مرکز آموزشی شهروندان افغانستان در شهر ترمذ گفت: در این مرکز ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها، پشتون ها و نمایندگان دیگر ملت ها آموزش می بینند و اولین شرط آموزش در این مرکز تسلط به زبان ازبکی است. ولی اف تاکید کرد: هدف اصلی این طرح آموزش متخصصینی است که در آینده در همکاری با ازبکستان به کار گرفته می شوند و این موضوع می تواند زمینه های ارائه خدمات به راه آهن با همکاری ازبکستان تیمیر یولاری، تامین امنیت بارهای افغانستان در قلمرو ازبکستان، تدوین قراردادهای مشترک و طرح های اولویت دار برای آینده باشد. وی اظهار داشت: طبیعی است که این متخصصین برای همکاری های بهتر باید به زبان ازبکی تسلط داشته باشند.