بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 1 خرداد 1399 ساعت 16:15 http://www.bloghnews.com/news/424162/تامین-کسری-بودجه-دو-پیشنهاد-کارشناسی -------------------------------------------------- عنوان : تامین کسری بودجه با دو پیشنهاد کارشناسی -------------------------------------------------- یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به این‌که انتشار اوراق بدهی نمی‌تواند کسری بودجه را تامین کند، پیشنهاد داد: برای تامین کسری بودجه می‌توان از دو راه چون تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منوط به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های انرژی و دادن اوراق یکساله به واریزی افراد جامعه استفاده کرد. متن : به گزارش بلاغ، وحید شقاقی شهری در گفت وگو ، درباره چگونگی تامین کسری بودجه، بااشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا موجب شد و همچنینکاهش قیمت نفتبر درآمدهای دولتو تلاش هایدولت برایتامین مالی بودجه عمرانیاز طریق واگذاری سهام شرکت های خود، درباره انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: اکنون اوراق بدهی خریداری ندارد، بازار سرمایه که از رشد و سودهای بسیاری منتفع است و اوراق بدهی با نرخ های اندک جذابیتی ندارد، بنابراین، ممکن است که تنها خریدار این اوراق بانک ها باشند و در نهایت نمی توان از اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. تخصیص بودجهدستگاه های اجرایی به شرط کاهش هزینه ها شقاقی با بیان این که کاهش یا صرفه جویی در هزینه های جاری می تواند عامل موثری در تامین کسری بودجه باشد، توضیح داد: دولت باید تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی را منوط به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه های انرژی کند. دومین اقدام در این زمینه می تواند این باشد که به عنوان مثال هر فردی که ۶ میلیون تومان واریزی دارد و نسبت به مابه التفاوت حکم کارگزینی آن که معادل مبلغی همچون ۴ میلیون تومان است، دولت به آن فرد اوراق یکساله بدهد. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر کسی ۶ میلیون واریزی دارد، دولت ۲ میلیون تومان از آن را به فرد اوراق بدهد که این امر، می تواند تا حدودی نیاز مالی دولت را پوشش بدهد و منابعی را برای آن آزاد کند. این اقتصاددان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که دلیل یکساله بودن این اوراق این است که پس از یکسال قیمت نفت افزایش می یابد و آسیب های ویروس کرونا از بین خواهد رفت و درآمدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا خواهد کرد. تاثیرات انتشار اوراق بدهی از زبان همتی به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد کهانتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. همتی درباره تاثیرات انتشار اوراق بدهی نوشته است: دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. همچنین، در این زمینهکارگزاری بانک مرکزی اعلام کرد کهدر راستای کاهش هزینه های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین بانکی ایجاد کند.