بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 28 مرداد 1398 ساعت 0:05 http://www.bloghnews.com/report/400275/کودتای-28-مرداد-عبرتى-فراموش-نشدنى-براى-سیاسیون-ایران -------------------------------------------------- واکاوى عملیات روانى کودتاى ۲۸ مرداد؛ عنوان : کودتای 28 مرداد؛ عبرتى فراموش نشدنى براى سیاسیون ایران -------------------------------------------------- كودتاى ۲۸ مرداد به‌عنوان يكى از نقاط عطف و تعيين‌كننده در تاريخ سياسى معاصر ايران شناخته مى‌شود. همين اهميت نيز باعث شده تاكنون خوانش‌ها و تفاسير فراوانى از اين حادثه مهم تاريخ ايران ارائه شود. متن : به گزارش بلاغ، كودتاى ۲۸ مرداد به عنوان يكى از نقاط عطف و تعيين كننده در تاريخ سياسى معاصر ايران شناخته مى شود. همين اهميت نيز باعث شده تاكنون خوانش ها و تفاسير فراوانى از اين حادثه مهم تاريخ ايران ارائه شود.تاريخ آزمايشگاه سياست است، با تطبيق تاريخ و قرار دادن حوادث امروز در كنار رويدادهاى گذشته، مسير صحيح و راهكار مطلوب پيش روى مردم و كارگزاران نظام اسلامى براى پيمودن راه آينده روشن مى شود. لذا بايد عوارض و پيامدهاى اين نقطه عطف تاريخى را به بررسى و تحليل گذاشت. اما در همين زمينه نكته محتوايى مهمى نيز قابل توجه است و آن اين كه فهم عمومى و حتى فهم غالب نخبگانى جامعه ما از كودتاى ۲۸ مرداد اين است كه با ريختن كودتاچيان به كف خيابان، دولت دكتر مصدق فروپاشيد و از نو نظام سلطنتى و پادشاهى بر كشور تحميل شد، اما واقعيت موضوع آن است كه بخش تبليغاتى و عمليات روانى از مدت ها قبل از كودتا كار خود را آغاز نموده و همه شرايط را براى تحقق كودتا مهيا كرده بود و لذا ورود عوامل و عناصر كودتا به خيابان ها بدون هيچ مزاحمتى مصادف شد و كمترين مخالفت هاى عمومى را نيز برنيانگيخت. مهم ترين خط عمليات روانى تبليغات چى هاى كودتاى ۲۸ مرداد، القاى روحيه نااميدى از دولت مستقر بود كه به همين هدفشان نيز رسيدند. بنابراين شرايط افكار و ذهنيات عمومى به نحوى تنظيم شده بود كه حتى اگر بانيان اصلى ملى شدن صنعت نفت نيز از مردم مى خواستند كه مقابله اى با وضع پيش آمده صورت دهند، باز راه به جايى نمى بردند. * زمينه هاى كودتاى ۲۸ مرداد برخى از افراد، اختلافات دكتر مصدق و آيت الله كاشانى را مسبب اصلى كودتا و سقوط دولت مصدق مى دانند. در حالى كه اختلافات ميان آن ها بخشى از واقعيت بود و مسائل ديگرى نيز موجب شد تا كودتا به سرانجام برسد. شايد بتوان گفت كه مهم تر از اين اختلافات، مكانيزمى بود كه طبق آن كودتاگران عمل كردند و توانستند دولت مصدق را ساقط كنند كه البته به اين بخش از مسأله پرداخته نمى شود و مورد كاوش و كنكاش قرار نمى گيرد. اين دو شخصيت به خوبى از ديدگاه ها و تفكرات يكديگر آگاه بودند و با همين اختلافات تصميم گرفتند در كنار يكديگر حكومت را اداره كنند، بنابراين تا اندازه اى اختلاف نظرهاى ميان آن ها طبيعى به نظر مى رسيد. دكتر مصدق فردى سكولار و با گرايش سياسى ليبراليستى بود. او معتقد به مبارزه پارلمانى و مخالف قيام، انقلاب و درگيرى نيز بود. هم چنين او به مجامع بين المللى و قدرت ها اميد داشت و در اين چارچوب حركت مى كرد. اما آيت الله كاشانى شخصيتى ضداستعمارى كه سابقه جنگ با جبهه استعمار را در پرونده خود دارد، شناخته شده و فردى انقلابى بود. البته بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه آيت الله كاشانى برانداز و ضد سلطنت نبوده و بيشتر طرفدار نظام مشروطه سلطنتى بود كه در آن زمان، بسيارى از علماء و شخصيت هاى مؤثر در ايران، مانند آيت الله كاشانى اين گونه فكر مى كردند. لذا نبايد اين ديدگاه را با منطق انقلاب اسلامى و منطق حضرت امام(ره) سنجيد زيرا در آن زمان نظام مشروطه سلطنتى حكمرانى مى كرد و قانون اساسى نيز آن نظام را پذيرفته بود. بنابراين افرادى مانند آيت الله كاشانى سعى مى كردند تا اين نوع نظام را عملياتى سازند. اما آيت الله كاشانى سعى مى كرد علاوه بر اين مانند آخوند خراسانى، شاه را بركنار كرده و شاه ديگرى را جايگزين شاه قبلى نمايد و به فكر اين نوع از مبارزه نبود كه حكومت سلطنتى را تبديل به انقلاب اسلامى نمايد. لذا يكى از ايراداتى كه حضرت امام(ره) به آيت الله كاشانى داشت، اين بود كه ايشان اهداف نهضت را كوتاه قرار داده بود، در حالى كه مى توانست با ديد وسيع ترى به اين مسأله نگاه كند تا حكومت سلطنتى را از ايران ريشه كن و حكومت جمهورى اسلامى را جايگزين آن نمايد. همان طور كه حضرت امام(ره) در سال هاى بعد، توانست به دست خود، ريشه حكومت سلطنتى در ايران را بخشكاند. * واكاوى عمليات روانى كودتاى ۲۸ مرداد مهم تر از مسأله كودتاى نظامى در ايران، مسأله عمليات روانى اى بود كه عملاً در روز كودتا ميوه آن به ثمر نشست، اما واقعيت ماجرا از اين قرار است كه در ۲۵ تير ۱۳۳۱، دكتر مصدق استعفاء كرد، سپس قوام السلطنه حكومت را در دست گرفت. در ادامه اين جابجايى ها آيت الله كاشانى در تاريخ ۳۰ تير ۱۳۳۱، يعنى بعد از ۵ روز، موفق مى شود قوام را سرنگون و دوباره دكتر مصدق را به قدرت بازگرداند. اما بعد از ۱۳ ماه كه از دوران حكومت مصدق مى گذشت، وضعيت ايران به گونه اى رقم خورد كه هيچ فردى براى حمايت از دولت مصدق در مقابل كودتا پا به خيابان ها نگذاشت و منجر به سقوط دولت مصدق گرديد كه مى توان دلايل عدم حمايت مردم از دولت مصدق را در موارد ذيل بررسى كرد: تصميمات و رفتارهاى دكتر مصدق ، تخريب چهره آيت الله كاشانى كه ديگر مانند قبل، از موقعيت مناسبى ميان مردم برخوردار نبود، نااميدی مردم نسبت به آينده ، بى اعتمادى مردم نسبت به رهبران خود در مجموع، اين موارد باعث شد تا در روز كودتاى ۲۸ مرداد به راحتى حكومت مصدق سرنگون شود و دوباره محمدرضا شاه به حكومت برسد. بعد از اين كه دكتر مصدق حكومت را در دست گرفت، اقداماتى را صورت داد كه با مخالفت هاى آيت الله كاشانى مواجه گرديد. آيت الله كاشانى از مصدق در رابطه با شهداى ۳۰ تير سؤال كرد كه مصدق با دو پهلو جواب دادن، آيت الله كاشانى را دور زد. دوباره از او سؤال شد كه چرا فلان فرد را در فلان وزارتخانه منصوب كرده اى؟ در حالى كه اين فرد سابقه همكارى با انگليس دارد. دوباره مصدق شروع به پاسخ هاى دوپهلو كرد تا اين كه همين پرسش و پاسخ ها، رفته رفته به بى احترامى منجر و تا جايى ادامه پيدا كرد كه جبهه ملى جهت تخريب چهره آيت الله كاشانى مطالبى را عليه او در مطبوعات خود منتشر كرد و حتى اين اختلافات به شرايطى رسيد كه دكتر مصدق به صراحت در راديو اعلام كرد، من مخالفين خودم را به لجن مى كشم.(منظور او آيت الله كاشانى بود). در اين رابطه هم چنين حضرت امام خمينى(ره)، در خصوص جنگ روانى و هتك حرمت جبهه ملى عليه آيت الله كاشانى نيز اظهارات مهمى را در گذشته مطرح فرموده اند كه در ذيل به بخش هايى از آن پرداخته مى شود: اولش هم وقتى مرحوم آيت الله كاشانى ديد كه اين ها خلاف دارند مى كنند و با آن ها صحبت كرد. اين ها اين كار را كردند كه يك سگى را نزديك مجلس عينك به آن زدند و اسمش را آيت الله گذاشتند. اين در زمان آن مصدق بود كه اين ها فخر مى كنند به وجود او. او هم مسلم نبود. من در آن روز در منزل يكى از علماى تهران بودم كه اين خبر را شنيدم كه يك سگى را عينك زده اند و به اسم آيت الله توى خيابان ها مى گردانند. من به آن آقا عرض كردم كه اين ديگر مخالفت با شخص نيست. اين سيلى خواهد خورد و طولى نكشيد كه سيلى را خورد و اگر مانده بود، سيلى بر اسلام مى زد.(صحيفه نور، ج ۱۵، ص ۱۵) *تخريب آيت الله كاشانى توسط شبكه هاى غربى از سويى ديگر نيز شبكه هاى جنگ نرم آمريكايى و انگليسى، آيت الله كاشانى را مورد هدف قرار دادند كه در اسناد انتشاريافته اخير، همين شيوه را شرح مى دهد. در آن اسناد آمده است، بايد در رابطه با آيت الله كاشانى دو گزينه مد نظر قرار گيرد: بايد به آيت الله كاشانى نزديك شد و از اين طريق او را تخريب شخصيتى كرد، اما اين گزينه با خطراتى همراه است. زيرا شخصيت آيت الله كاشانى اين اجازه را نمى داد تا آمريكايى ها با او همراهى كنند و در كل به خارجى ها و بيگانه بدبين بود. هم چنين آن ها احتمال مى دادند كه اگر به آيت الله كاشانى نزديك شوند، ممكن است او بهانه اى به دست بياورد و به مردم اعلام كند، آمريكايى ها در امور كشور دخالت مى كند، به طورى كه آن ها حتى به من پيشنهاد همكارى داده اند. مفتضح كردن و ترور شخصيت آيت الله كاشانى، كه بايد گفت، اين مورد در بالاترين شكل آن نسبت به آيت الله كاشانى صورت گرفت و آن ها از چاپ كاريكاتور تا حمله به بيت ايشان را در دستور كار خود قرار دادند. در اسناد دونالد ويلبر آمده است كه ما به عوامل خودمان در حزب ايران(حزب ايران متعلق به فروهر بود.) اعلام كرديم به خانه آيت الله كاشانى حمله و در آن جا نارنجك منفجر كنند كه در اين حمله يك نفر به نام حدادزاده كشته شد، در حالى كه در برخى اسناد آمده، حدادزاده توسط خود فروهر به وسيله چاقو كشته شده است. اين موضوع نفوذ بيگانه را در بين جريان ملى گرا به اثبات مى رساند. *نفوذ عوامل بيگانه در دولت مصدق بنابراين بيگانگان با توجه به زمينه هايى كه هم در شخصيت و تفكرات مصدق و هم در دولت او وجود داشت تا اين مرحله اهداف خود را عملياتى كردند. منتها به نظر مى رسد آيت الله كاشانى مقدارى دير متوجه اين موضوع شده بود كه نمى بايست روى دكتر مصدق سرمايه گذارى مى كرد زيرا نه تنها خود دكتر مصدق سكولار بود، بلكه از عناصر تندرو ضد روحانيت مانند دكتر فاطمى در كابينه خود استفاده مى كرد كه تقريباً همه تلاش ها جهت صلح و سازش ميان مصدق و آيت الله كاشانى از سوى دكتر فاطمى ناكام مى ماند. در یکی از دست نوشته هاى دكتر فاطمى آمده بود كه ما بايستى كار روحانيت شيعه را تا زمان مشروطه، مانند شيخ فضل الله نورى تمام مى كرديم. اين چنين فردى به عنوان وزير خارجه و همه كاره دكتر مصدق و در دولت او به كارگيرى شده بود. هم چنين يكى از شبكه هايى كه در كودتا فعال بود، شبكه رشيديان ها بود. ماجرا از اين قرار بود كه اسدالله رشيديان از عوامل انگليس و از گردانندگان يكى از شبكه هاى اصلى انگليسى ها در ايران، از كشور ممنوع الخروج مى شود و چون براى كودتا و هماهنگى هاى لازم نياز بود تا از كشور خارج شود، به دفتر دكتر فاطمى وزير خارجه دولت مصدق مراجعه مى كند و گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج مى شود و براى كودتا هماهنگى هاى لازم را صورت مى دهد. بنابراين اختلافات ميان آيت الله كاشانى و دكتر مصدق نشان مى داد كه اين دو نفر نمى توانند از مقطعى با يكديگر همراهى داشته باشند، اما در ابتدا پذيرفته بودند كه با همكارى و همراهى يكديگر بتوانند نهضت بزرگى را كه به آن مى انديشيدند به سرانجام برسانند. هرچند كه بعد از مدتى استعمار، روى نقاط اختلاف ميان اين دو شخصيت متمركز شد و به مرور زمان و با تكيه بر عواملى كه در داخل ايران داشتند، توانست به اين همكارى پايان دهد و زمينه را براى كودتاى ۲۸ مرداد فراهم سازد و شد آن چیزی که در تاریخ نگاشتند. * اما عبرتى كه از ۲۸ مرداد باید آموخت چیست؟ تجربه ى با ارزش ملت برای بر سر كار آوردن دولت ملى متاسفانه با عبرتى تلخ همراه شد. دولت ملى به جاى آن كه دولت مردم باقى بماند سعى كرد براى ایستادن در برابر انگلیس به ابرقدرتى دیگر روى آورد. كودتاى آمریكایى - انگلیسى ۲۸ مرداد براى سركارآوردن مجدد محمد رضا پهلوى به قدرت، در واقع نمادى ماندگار و عبرتى فراموش نشدنى براى همه ى سیاسیون ملت ایران است. مستكبران همگى با هم هستند. در شرایط سخت مستكبرانى كه در ظاهر خود را دلسوز ملت ها جلوه مى دهند در واقع با دشمنان آشكار ملت همراه هستند و در لحظه ى حساس تاریخى خنجر خویش را تا دسته در سینه ساده لوحانى فرو مى كنند كه به آن ها اعتماد كرده باشند. آمریكا با خیانت به دولت ملى در واقع عبرتى براى امروز ما باقى گذاشت. امروز نیز همان داستان برقرار است اما در ظاهر نقش ها عوض شده است. دولت هاى اروپایى امروز همان نقشى را ایفا مى كنند كه آمریكا در زمان دولت ملى ایفا كرد و آمریكا نیز در نقش انگلیس ظاهر شده است. در آن زمان انگلستان تهدید نظامى و اقتصادى مى كرد و بنادر جنوب را محاصره كرده بود تا ملت ایران نتواند نفت صادر كند، و آمریكا در آن زمان در باغ سبز نشان مى داد و به دولت مصدق وعده هاى دروغین مى داد. اما در كودتا آمریكا و انگلیس با هم بودند. اكنون نیز آمریكا تهدید نظامى و اقتصادى مى كند و اروپائى ها در باغ سبز نشان مى دهند اما باید بدانیم كه درجنگ اقتصادى آمریكا و اروپا دست در دست هم دارند و در بزنگاه هاى مهم از پشت به كسانى كه به آن ها اعتماد كرده اند، خنجر خواهند زد. از درس و تجربه ى گذشته باید عبرت آموخت. انتهای پیام/