پایگاه خبری بلاغ مازندران 13 مرداد 1397 ساعت 0:21 http://www.bloghnews.com/news/362295/جدا-کردن-بحرین-ایران-خدمت-بزرگ-شاه -------------------------------------------------- علیرضا نوری زاده: عنوان : جدا کردن بحرین از ایران خدمت بزرگ شاه بود! -------------------------------------------------- علیرضا نوری زاده جاسوس سه جانبه و سلطنت طلب تاکید کرد که جدا کردن بحرین از ایران خدمت بزرگ شاه پهلوی به ایران بود! متن : به گزارش بلاغ، این عنصر تجزیه طلب و پادوی حکومت وهابی عربستان، روز پنج شنبه در پاسخ به سؤال یک بیننده تلویزیون موسوم به ایران فردا، درباره چرایی جدا شدن بحرین از ایران، ضمن بیان مطلب فوق، همچنین ادعا کرد: اگر بحرین را شاه جدا نمی کرد، سه جزیره دیگر از ایران جدا می شد. اصلا بحرین 150 سال بود که از ایران جدا شده بود! درباره ادعای عنصر سلطنت طلب حامی وهابیت، باید گفت؛ اولا: پهلوی ها از عوامل تجزیه ایران به شمار می آیند. رضا خان با اشاره انگلیس در قرارداد 1316 بخش هایی از ایران را سخاوتمندانه به سه همسایه، واگذار کرد و از این قرارداد به عنوان یک سند افتخار یاد کرد. در سال 1349 نیز فرزند رضا خان باز به اشاره انگلیس، بحرین را دو دستی تقدیم دیگران کرد و تنها بهانه اش از زبان حسن هویدا این بود که دختری بود عروسش کردیم!دوم: آقای نوری زاده به همراه بهاءالله مهاجرانی چند سال پیش در کنفرانس الجنادریه شرکت کرد و در آنجا از جدایی خوزستان از ایران و ضرورت الحاق آن به عربستان سخن گفت. به پاس همین هم - بنا به اعتراف خودش- دربار وهابی، پول تاسیس شبکه ایران فردا را به نوری زاده هدیه داد. سوم: ادعاهای امثال نوری زاده نشان می دهد؛ خیانت ها و خسارت های پهلوی ها به ایران تا جایی است که حامیان سلطنت را به خدمت تراشی و جعل واقعیت وادار کرده است، طوری که خیانت های پهلوی ها را خدمت جلوه دهند و بدان ببالند!