بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 19 تير 1398 ساعت 18:31 http://www.bloghnews.com/note/395794/هدف-غرب-ترویح-بی-حجابی-نابودی-هویت-دینی -------------------------------------------------- عنوان : هدف غرب از ترویح بی‌حجابی، نابودی هویت دینی است نجمه اشرفی امیری -------------------------------------------------- بعد از پیروزى انقلاب اسلامى كه دولت‌هاى غربى نظام اسلامى را مانع تحقق اهداف خود دانستند به مبارزه جدى و همه‌جانبه با آن پرداخته و علاوه بر جنگ سخت و تهاجم نظامى، جنگ نرم و تهاجم فرهنگى خود علیه حجاب و عفاف را در دستور كار خود قرار داده و با استفاده از تبلیغات رسانه‌اى، شبكه‌هاى مجازى و القائات فكرى و به بهانه آزادى‌هاى فردى و اجتماعى، بى‌حجابى در جامعه را در رأس برنامه‌هاى خود قرار دادند. متن : به گزارش بلاغ،بعد از حادثه گوهرشاد تا پایان حكومت پهلوى یعنى پیروزى انقلاب اسلامى، سیاست ها و برنامه هاى دین ستیزانه غرب به طور علنى اجرا مى شد تا این كه با پیروزى انقلاب اسلامى اجراى قوانین متعالى اسلامى همچون رعایت حجاب و پوشش اسلامى با هدف تعالى و سعادت جامعه اسلامى اجرایى گردید و از سوى بانوان مسلمان جامعه اسلامى ایران كه از گذشته هاى دور به این زینت انسانى آراسته بودند نیز موردپذیرش جدى و همگانى قرار گرفت و حجاب از معرف هاى ارزشى و اخلاقى بانوى مسلمان ایرانى گردید. اما بعد از پیروزى انقلاب اسلامى كه دولت هاى غربى نظام اسلامى را مانع تحقق اهداف خود دانستند به مبارزه جدى و همه جانبه با آن پرداخته و علاوه بر جنگ سخت و تهاجم نظامى، جنگ نرم و تهاجم فرهنگى خود علیه آموزه ها و معارف بنیادین نظام اسلامى همچون حجاب و عفاف را در دستور كار خود قرار داده و با استفاده از تبلیغات رسانه اى، شبكه هاى مجازى و القائات فكرى و به بهانه آزادى هاى فردى و اجتماعى،بى حجابى در جامعه را در رأس برنامه هاى خود قرار دادند. ترویج بى حجابى و تحقق آزادى هاى مدنظر غرب از سوى این كشورها به این دلیل است كه حجاب و عفاف مهم ترین عاملى است كه اجتماع و نهادهاى بنیادین آن یعنى خانواده از آسیب هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى را مصون نگاه می دارد و با تضعیف و امحاى این ارزش است كه فرد، جامعه و خانواده دچار نابودى و گسست ارزش ها مى شود. در حقیقت با ترویج آزادى هاى بى حدوحصر و تضعیف بنیان هاى عقیدتى و فكرى و ترویج بى بندوبارى، ایمان به ارزش هاى دینى همچون عفت و حیا كه همچون مانعى مستحكم در مقابل لغزش ها و گمراهى هاى انسان عمل كنند، دچار تزلزل و آسیب مى شوند. از همین منظر است كه امام خمینى(ره) درباره سیاست استعمارگران در مقابله با حجاب و عفاف مى فرماید: توجه داشته باشید حجابى كه اسلام قرار داده است، براى حفظ ارزش هاى شماست. هرچه را كه خدا دستور فرموده است- چه براى مرد و چه براى زن- براى این است كه آن ارزش هاى واقعى كه این ها دارند و ممكن است به واسطه وسوسه هاى شیطانى یا دست هاى فاسد استعمار پایمال شوند، این ارزش ها زنده بشوند. (صحیفه امام،ج ۱۹،ص ۱۸۵) خود اندیشمندان غربى نیز به این هدف استعمارگران در حمله به حجاب در نوشته هاى خود تصریح نموده اند. به عنوان مثال فرانتس فانون، جامعه شناس مشهور، در كتاب انقلاب الجزایر یا بررسى جامعه شناسى یك انقلاب، به بررسى نقش حجاب زنان الجزایر در مقابل استعمار فرانسه پرداخته و مى نویسد: سیاستمداران استعمار به این نتیجه رسیده بودند كه اگر بخواهیم به تاروپود بافته ى جامعه ى الجزایرى هجوم بریم و استعداد مقاومت آن ها را از بین ببریم، باید ابتدا زن ها را تحت تسلط خود درآوریم و لذا هر چادرى كه دور انداخته مى شود، افق جدیدى را كه بر استعمارگر ممنوع بوده در برابر او مى گشاید و سپس از دیدن هر چهره ى بى حجابى امیدهاى حمله ور شدن استعمار ده برابر مى شود. در حقیقت این راهبردى است كه تمدن مادى و انسانى غرب نتایج آن را پس از اجراى مدرنیته و اعطاى آزادى هاى جنسى و استفاده ابزارى و منفعت گرایانه از زنان و رواج بى بندوبارى بین جوانان، تجربه و پیامدهاى ویرانگر آن را دیده است. به همین دلیل است كه مى خواهد این تجربه ناگوار معنویت گریزى و دین ستیزى را با ترویج بى حجابى و مبارزه با الزامى بودن آن در جوامع اسلامى اجرا نماید و با از بین بردن این قانون الهى به نتایج مدنظر خود دست یابد. مقام معظم رهبرى در این خصوص مى فرمایند: تمدن غربى بر پایه ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد... این تمدن مادى و دور از معنویت هرچه پیشرفت كند، انحرافش بیشتر مى شود؛ هم خود آن ها و هم همه بشریت را با میوه هاى زهرآگین خود تلخ كام مى كند؛ همچنان كه تا امروز كرده است... ویران شدن كانون خانواده، سیلاب فساد جنسى و طغیان سرمایه دارى افراطى، همه نتایج همان تفكیك است. (۱۴/۳/۱۳۸۳) در اجراى این راهبرد نفوذ و استحاله فرهنگى و دینى، این كشورها از هیچ تلاشى فروگذار نیستند و حتى هزینه هاى بسیارى را براى به ثمر رسیدن آن انجام مى دهند. چنان چه مقام معظم رهبرى نیز به این موضوع اشاره مى فرمایند: ببینید الآن چقدر خرج مى كنند و زحمت مى كشند، براى این كه حجاب را در دنیا از بین ببرند؛ كشورهایى كه خودشان را مهد آزادى هم مى دانند، مى بینید كه چه مى كنند براى مبارزه با حجاب. (۱۴/۷/۱۳۸۳) ضرورت نهادینه سازى عفاف و حجاب برمبناى آموزه هاى اسلامى در مبارزه با این راهبرد استعمارى و جنگ نرم فرهنگى دشمن، تبلیغ و ترویج ارزش هاى بنیادین این قانون الهى و معرفى الگوهاى دینى در این خصوص و بیان ثمرات مهم و ارزشمند آن براى فرد، جامعه و خانواده كه موجب همراهى و پیوند میان اعتقادات فرد و جامعه مى شود، بسیار مفید و راهگشا است. چنان كه طبق دیدگاه برخى از جامعه شناسان، چهار عنصر اصلى وابستگى، تعهد، درگیرى و اعتقاد باعث پیوند فرد و جامعه شده و به كنترل و كاهش كج رفتارى ها یا هنجارشكنى هاى اجتماعى همچون بدحجابى و یابى حجابى مى انجامد. (فریده ممتاز، انحرافات اجتماعى؛ نظریه ها و دیدگاه ها، ص ۱۱۹) بر این اساس معرفى فرهنگ و الگوى اسلامى زن مسلمان كه باعث تحكیم بنیان هاى اعتقادى فرد مى شود، بهترین راهكار تقابلى با فرهنگ مهاجم است. چنان كه از منظر دین اسلام و از منظر قرآنى، حجاب زن را از شر افراد بدسرشت حفظ مى كند: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ؛ (احزاب/۳۲) و از سوى دیگر، همگان یعنى زنان و مردان را به چشم پوشى از نامحرم دستور مى دهد؛ به مردان امر مى كند كه : یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ؛ و به زنان نیز همین گونه: یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (نور/۳۱) تا همگى در كنار هم، عفاف اجتماعى را رقم زنند. هم چنین رعایت حجاب براى بانوان، علاوه بر این كه عفت و پاك دامنى آنان را محقق مى سازد عفت جامعه را نیز تضمین مى كند؛ همان گونه كه خداوند متعال پس از امر به پوشش جلباب یا همان چادر، مى فرماید: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ؛ این كار براى این كه (به عفت) شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بهتر است. (احزاب/۵۹) بنابراین رعایت حجاب بهترین راه اعلام عفت است و ثمره ى آن امنیت جنسى است. (المیزان،ج ۱۶،ص ۳۴۰) ضرورت ترویج این آموزه ها و ارزش ها و معرفى الگویى مبتنى بر سیره اولیاى دین اسلام همچون شخصیت بزرگوار حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان بانوى نمونه اسلام و برگزیده خداوند، به این دلیل است كه اگر ما به عنوان جامعه اى با فرهنگ غنى اسلامى، قادر نباشیم ارزش هاى این آموزه الهى را به عنوان الگوى مناسب تبیین نماییم، فرهنگ مهاجم با الگودهى نامناسب آن را تخریب نموده و ارزش ها و هنجارهاى آن را نادیده انگاشته و با غلبه و تهاجم، ارزش ها و الگوهاى موردنظر خویش را جایگزین مى كند تا در این رهگذر به اهداف خود دست یابد. در حقیقت هنگامى كه ارزش هاى قدیمى و سنتى جاى خود را به ارزش هاى نو و جدید مى دهند، فرآیند تغییر ارزشى رخ مى دهد. این فرآیند در جوامع و زمان هاى مختلف مى تواند صورت هاى خاصى داشته باشد. چنان كه تغییرهاى رخ داده در دهه هاى اخیر ایران نیز از تحول اساسى در ساختار نظام ارزشى خبر مى دهد.