بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 1 مهر 1398 ساعت 8:50 http://www.bloghnews.com/news/403947/طیبی-اقتصاد-مقیاس-مبنای-توسعه-صنایع-باشد-لازم-نیست-همه-حوزه-ها-خودکفا-شویم -------------------------------------------------- عنوان : طیبی: اقتصاد مقیاس مبنای توسعه صنایع باشد؛ لازم نیست در همه حوزه‌ها خودکفا شویم -------------------------------------------------- رئیس جهاد دانشگاهی معتقد است: به غیر از موارد استراتژیک باید در توسعه صنایع طبق اقتصاد مقیاس رفتار کنیم؛ یعنی اگر صنعتی اقتصادی نیست، نیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین کنیم و خودمان روی مسائلی که می‌توانیم در دنیا مزیت رقابتی داشته باشیم متمرکز شویم. متن : به گزارش بلاغ،بیشتر کارشناسان روی توانمندی های داخلی در حوزه های علمی و فناوری اتفاق نظر دارند، در عین حال اغلب متخصصان هم معتقدند که درعمل در واگذاری پروژه هاحتی در حد پتانسیل های موجود داخلی هم به مجموعه های بومی اطمینان نمی شود که این موضوع درباره پروژ ه های فناورانه بیشتر ملموس است. در نتیجه این رویه، فعالیت های پژوهشی و فناورانه در بیشتر صنایع کشور آن طور که باید در بازار داخلی مورد استفاده قرار نمی گیرد که این امر باعث معیوب شدن چرخه تولید فناوری در کشورو مایوس شدن تلاشگران و پژوهشگران می شود. از سوی دیگر کم رنگ بودن نتایج پژوهش های داخلی بر انعکاس ماحصل این تلاش ها و دستاوردها در جامعه هم سایه انداخته است، تا جایی که دستاوردهای ارزشمندی برای مردم ناشناخته مانده است و حتی اهمیت برخی دستاوردها در زندگی روزمره مردم و حتی حوزه های حساس بی اهمیت احساس می شود. در این باره باحمیدرضاطیبی رئیس جهاد دانشگاهی به گفت وگو کرده ایم. *باید استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم تا با عوض شدن دولت ها سیاست ها تغییر نکند فارس: جهاد دانشگاهی از جمله مجموعه هایی است که در هر صنعتی که احساس نیاز کردهورود پیدا کرده است؛ با این تجربه در این مجموعه، این سوال مطرح می شود که آیا باید همه صنایع را در کشور توسعه دهیم یا نیروی خود را فقط صرف توسعه برخی صنایع کنیم؟ روال کار در دنیا چگونه است؟ طیبی: در دنیا معمولا کشورها برای خود استراتژی توسعه صنعتی تعریف می کنند؛ به این معنا که مشخص می کنند در چه زمینه هایی مزیت رقابتی دارند ودر چه زمینه هایی می توانند خلق مزیت کنند. مانند بحث انرژی و معادن در ایران که مزیت کشور هستند که برای مثال در زمینه های جدید مانند نانو و بیو می توانیم خلق مزیت کنیم. یکی از سوالاتی کهدرباره توسعه صنایع در کشور مطرح است و گاهی از آن تعبیر به ایراد می شود این است که چرا در کشور اصرار به خودکفایی در همه صنایع داریم در حالی که می بینیم بسیاری از کشورهای موفق و مطرح فقط در برخی صنایع سرمایه گذاری می کنند و در آنها شاخص شده اند؟ معتقدم که باید استراتژی توسعه صنعتی برای کشور تدوین کنیم و در تدوین استراتژی به اینکه یک نظام انقلابی و ارزشی هستیم توجه شود و به ویژه باید برخی تعاریف هم تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که نمی توانیم بگوییم اقتصادی ایجاد می کنیم که فقط پاسخ گوی نیازهای خودمان باشد بلکه تولیدات مان باید جهانی و مبتنی بر نیاز جهان باشد و بتواند برای خود بازار ایجاد کند، همچنان که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده اند که باید در برخی حوزه ها از جمله در توان علمی و فناورانه درون زاو با نگاه برون نگر باشیم و جز با یک یا دو کشور خاص تعامل داشته باشیم. این موارد هم باید تعیین تکلیف شود و تحت عنوان مصالح ملی سیاسیون باید روی این تعاریف به توافق برسند که سیاست ها در دولت ها تغییر نکند؛ باید اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات باشد، این بحث ها باید در حوزه سیاسی تعیین تکلیف شود همچنان که رهبر انقلاب به درستی بیان کرده اند سیاسیون باید روی مصداق به تفاهم برسند و تعریفی از انقلابی پیشرفته با توان درون زاو نگاه برون نگر ارائه دهند؛ باید روی این موضوع به توافقی برسیم که بر مبنای این توافق بتوان برنامه ریزی بلندمدت کرد و به اهداف رسید. معتقدم هیچ مشکلی در بحث تولید علم که بتوانیم اقتصادی مبتنی بر علم داشته باشیم در کشور نداریم. به عنوان کسی که 39 سال در جهاد دانشگاهی تجربه کسب کرده و در تولید فناوری های بسیاری تجربه دارد معتقدم که یک مشکل اساسی در بحث تولید علم در کشور این است کهاین اراده را در کشور نداریم و سیاسیون باید در رسیدن به اهداف به تفاهم برسند و به جای سیاسیون از متخصصان استفاده کنند. زیرا در بسیاری از شوراهای عالی تخصصی سیاست گذاری، سیاسیون بیشتر از متخصصان صاحبنظر حضور دارند و باید ترکیب مناسبی از سیاسیون و متخصصانی که علم اجتماع، فرهنگ، اقتصاد می دانند در این شوراها حضور داشته باشند که بتوانند تصمیم های صحیح بگیرند. باید براساس اقتصاد مقیاس رفتار کنیم؛ یعنی اگر صنعتی اقتصادی است آن را انجام دهیم و اگر اقتصادی نیست، نیاز خود را ازکشورهای دیگر تأمین کنیم و خودمان روی مسائلی که می توانیم در دنیا مزیت رقابتی داشته باشیم متمرکز شویم * اقتصاد مقیاس مبنای توسعه صنایع باشد، لازم نیست در همه حوزه ها خودکفا شویم فارس: در نهایت با در نظر گرفتن این صحبت منتقدان که برای مثال می گویند ایران می خواهد در همه حوزه ها به خودکفایی برسد اما کشور کره با شرکت های الکترونیکی خود در جهان شناخته شده است، آیا با توسعه همه صنایع و رسیدن به خودکفایی در تمام حوزه ها موافقید یا منتقد آن هستید؟ طیبی:باید به اقتصاد مقیاس نگاه کرد که اگر کاری اقتصادی است آن را انجام دهیم و اگر غیراقتصادی است از آن صرف نظر کنیم؛ در این بین بخشی از مسائل هم استراتژیک است و ممکن است که ارزش داشته باشد که حتی با هزینه بالا آنها را انجام دهیم؛ اما اگر کاری اقتصادی نیست و از کشورهای دیگر غیر از دو کشور که نمی خواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم قابل تأمین است معتقدم که می توانیم از آنها نیازهای خود را تأمین کنیم و خودمان روی مسائلی که می توانیم در دنیا مزیت رقابتی داشته باشیم و برای خود بازار جهانی ایجاد کنیم متمرکز شویم. *7 ماموریت مصوب جهاد دانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور در آخر واگذار نشد فارس: در راستای استفاده از دستاوردهای فناورانه و فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی در پاسخ گویی به نیازهای داخلی و خودکفایی، این مجموعه در نقشه جامع علمی کشور، اجرای 7ماموریت فناورانه را عهده دار بود، سرانجام این ماموریت ها به کجا رسید؟ طیبی: در تجربه دیده ایم وقتی به دنبال اثبات توان داخلی هستیم و می خواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم بسیار زمان بر است و حدود 3 تا 10 سال برای انجام کارهای بزرگ زمان نیاز دارد و مثال های متعددی درباره زمان لازم برای انجام پروژه های داخلی وجود دارد که این موضوع تایید می کند. در پی فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی در راستای رفع نیازهای بومی، رهبری دستور دادند که جهاد در نقشه جامعه علمی کشور نقش داشته باشد و قرار شد 7 ماموریت به جهاد واگذار شد که در نهایت واگذار نشد در جهاد دانشگاهی برای اینکه فرصت سوزی نشود و زمان را از دست ندهیم به دنبال اخذ ماموریت از حوزه اجرایی کشور هستیم و از سوی دیگر تلاش کردیم با توصیه مقام معظم رهبری نقش خود را در اجرای نقشه جامع علمی کشور مشخص کنیم که 7 ماموریت در شورای عالی مصوب شد که به جهاد دانشگاهی واگذار شود؛ این ماموریت ها در قالب سند رسمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد و سند نقش جهاد دانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور هم در شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید؛ اما باوجود واگذاری 7 ماموریت به جهاد دانشگاهی، این واگذاری به دلایل مختلفبه صورت جدی اجرایی نشد. البته این سند نتایج خوبی هم برای جهاد دانشگاهی در پی داشت اما موضوع واگذاری 7 ماموریت اجرا نشد. * انتظار برای تامین اعتبار 15 میلیون یورویی 31 ماموریت فناورانه جدید 4 ماهه شد فارس: علاوه بر 7 ماموریت در نقشه جامع علمی کشور، جهاددانشگاهیماموریت اجرای ۳۱ طرح فناورانه برای رفع نیازهای روز کشور به ویژه نیازهای اقتصادی کشور با تکیه بر توان و فناوری داخلی را عهده دار شده است، این ماموریت ها به چه مرحله ای رسیده است؟ طیبی:در سال گذشته تصمیم گرفتیم کهخدمت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری برسیم و توانمندی ها و دستاوردهای خودرامعرفی کنیم که دستاوردهای فناورانه جدید را اطلاع دهیم و در خواست کنیم که هم از دستاوردهای فعلی جهاد دانشگاهی استفاده کنند و هم ماموریت های فناورانه به جهاد دانشگاهی محول کنند تا هم زمان در اثبات قابلیت هایمان هدر نرود. پس از دیدار مقام معظم رهبری، ایشان از اقدامات جهاد دانشگاهی تقدیر و ما را تشویق کردند و حاصل این دیدار این بود که ایشان به وزرا و رؤسای سازمان های و دستگاه های اجرایی مربوطه دستور دادند کهموضوعات را پیگیری کنند و برگزاری جلسات را هماهنگ کنند و جلسات برگزار شد؛ از ما هم خواستند لیست فناوری هایی که می توانیم تامین کنیم به ویژه در بحث تحریم ها و رفع وابستگی هارا ارائه دهیم؛ 31 پروژه فناورانه را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردیم و تصویب شد که بودجه این پروژه ها از محل منابع صندوق توسعه ملی برای دو سال پرداختشود؛ مبلغ این اعتبار 15 میلیون یورو است که در صورت دریافت آن می توانیم علاوه بر پیشرفت 31 طرح ، سایر طرح های فناورانه را هم آغاز کنیم. اکنون حدود 4 ماه است که منتظریم صندوق توسعه ملی این بودجه را پرداخت کند، صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی دستور پرداخت داده تا بانک مرکزی پول را به جهاددانشگاهی پرداخت کند. بسیار خوشحالیم مورد اعتماد مقام معظم رهبری هستیم و اخیرا در صحبت با ائمه جمعه، جهاد دانشگاهی را به عنوان مجموعه ای جوان که می خواهد در حوزه خودکفایی برای کشور کار کند معرفی کرده اند و این عنوان مسؤولیت جهاد دانشگاهی را سنگین می کند. در راستای استفاده از دستاوردهای فناورانه در کشور، اجرای 31 طرح فناورانه براساس نیازهای ملی به جهاددانشگاهی سپرده شد و قرار شد از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین هزینه شود اما هنوز در نوبت اعتبار است. درخواست داریم که این بودجه سریع تر تخصیص داده شود که مجموعه ای که می تواند تولید فناوری کند سریع تر بتواند اقدامات را آغاز کند، در حال حاضر شاید مسؤولان بانک مرکزی توجه کافی نداشته باشند که تامین اعتبار طرح های فناورانه را در بودجه خود قرار دهند و موارد محسوس تری مانند کنجالهو علوفه دام در اولویت اهمیت بیشتری قرار داده باشد؛ اما در واقع اساس طرح های فناورانه این است که وقتی اجرا شوند رفع وابستگی محقق خواهد شد و با توجه به این نتیجه نهایی، نیاز به هوشمندی در تامین سریع منابع موردنیاز در کشور داریم. همچنان منتظر تامین منابع 31 طرح فناورانه هستیم که امیدواریمپس از تامین اعتبار بتوانیم این فناوری ها را در کشور تولید کنیم. همچنان پیگیر اخذ ماموریت از حوزه اجرایی کشور هستیم که به دلیل مشغله آقای رئیس جمهور، آقای جهانگیری معاون اولرئیس جمهوریو آقای ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح های جهاد دانشگاهی را افتتاحکردند. *سرعت تصمیم گیری در اطمینان به داخلی ها برای سپردن پروژه های فناورانه فوق العادهکند است فارس: به نظر شما اشکال در کندی استفاده از دستاوردهای پژوهشی فناورانه کشور کجاست که با ظرفیت های علمی و فناوری کشور، توانمندی داخلی آن طور که باید در خودکفایی و حل مشکلات بومی به کار گرفته نمی شود؟ طیبی:در حال حاضر در مجموع فرصتخوبیایجاد شده است و تحریم ها هم کمک کرده میزان رجوع به تولیدات داخلی افزایش یابد اما با این حال هنوزسرعت تصمیم گیری فوق العادهکند است. امروز تحریم ها باعث شده توجه داخل به سمت توان داخل جلب شود و این تغییر رویکرد را در همه حوزه ها می توانیم ببینیم. همچنان که در یک سال گذشته نمایشگاه های متعددی با هدف برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان داخلی و صنایع برپا شده که همگی بر رفع نیاز داخلی با تکیه بر توان داخلی تمرکز دارند. تحریم ها، وابستگی ها به خارج را عیان کرده و ضرورت رفع وابستگی ها و تکیه بر توان داخلی بیش از قبل احساس می شود،امروزاطمینان به توان داخلی بیشتر شده اما هنوز سرعت واگذاری پروژه ها به مجموعه های داخلی کم است این تغییر رویکرد در حوزه های پژوهشی هم دیده می شود؛ اما با این حال علیرغم اینکه این نیاز احساس می شود و این وابستگی ها در کشور وجود دارد، سرعت تصمیم گیری در واگذاری پروژه و طرح های فناورانه به مجموعه هایی که مدعی توانایی تولید فناورانه هستند و سابقه خوبی هم در تولید فناوری دارند مانند جهاد دانشگاهی بسیار کند است. همواره در واگذاری پروژه به مجموعه های جوان تردیدهایی وجود داشته است اما در شرایطی که برخی از این مجموعه ها سال ها تجربه در کارنامه خود دارند این تردید ها دیگر منطقی ندارد؛ از این رو معتقدم که باید ماموریت های فناورانه سریع واگذار شود و خودمان مدام سراغ آنها می رویم که فلان کارها باید سریع انجام شود البته با این حال نسبت به گذشته وضع بسیار بهتر است. در مجموعه جهاد دانشگاهی توان انجام پروژه های فناورانه را داریم و از این رو از همه مجموعه ها درخواست می کنیم که از توان جهاد دانشگاهی استفاده کنند.