بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 4 خرداد 1398 ساعت 23:00 http://www.bloghnews.com/news/388619/کاهش-۸۵۴-واحدی-شاخص-کل-بورس-تهران -------------------------------------------------- عنوان : کاهش ۸۵۴ واحدی شاخص کل بورس تهران -------------------------------------------------- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۸۵۴ واحد کاهش به رقم ۲۱۴ هزار و ۳۱۴ واحد رسید. متن : به گزارش بلاغ،در پایان معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل بورس ۸۵۴ واحد افت کرده و به رقم ۲۱۴ هزار و ۳۱۴ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن امروز در مدار رشد قرار گرفته و با افزایش ۳۱۲ واحد به رقم ۴۸ هزار و ۴۴۳ واحد رسید. ارزش روز شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران امروز به بیش از ۸۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله گران بورس اوراق بهادار بیش از ۲.۴ میلیارد اوراق برگه بهادار و سهام به ارزش بیش از ۸۲۱ میلیارد تومان در قالب ۲۲۸ هزار نوبت معامله دادوستد کردند. امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۲۴۴ واحد افت کرد و به رقم ۶۱ هزار و ۳۴۸ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن ۲۱۶ واحد رشد کرده و به رقم ۳۳ هزار و ۵۲۳ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با کاهش ۱۴۴۵ واحد به رقم ۲۴۱ هزار و ۱۸۰ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با کاهش ۱۱۹۷ واحد به رقم ۱۵۹ هزار و ۹۴۵ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۹۵۲ واحد به رقم ۴۱۷ هزار و ۱۶ واحد رسید. امروز نمادهای همراه، فارس، در تقویت شاخص بورس اثرگذار بودند و نمادهایشبندر،شپنا، شتران،وبملت، پارس در کاهش شاخص بورس اثرگذار بودند. امروز نمادهای پربیننده مربوط به گروه شرکت های بانکی، خودرویی و فلزی بودند. نمادهای پربیننده بورسی شاملوتجارت، بانک تجارت با قیمت نهایی هر سهم ۴۰۱ ریال، وبملت مربوط به بانک ملت با قیمت پایانی هر سهم ۳۳۸۳ ریال، خساپا مربوط به شرکت سایپا با قیمت نهایی هر سمت ۱۲۵۵ ریال، خودرو مربوط به ایران خودرو با قیمت هر سهم ۴۲۵۸ ریال، نمادوخارزممربوط به سرمایه گذاری خوارزمی با قمیت پایانی هر سهم ۱۲۶۶ ریال،بترانسمربوط به ایران ترانسفو با قیمت پایانی هر سهم ۶۴۳۸ ریال،فلولهمربوط به لوله و ماشین سازی ایران به قیمت پایانی هر سهم ۹۴۲۵ ریال، از نمادهای پربیننده بودند. به گزارش فارس امروز در پایان معاملاتفرابورسایران نیز شاخص کل بدون تغییر همان رقم ۲۶۷۱ واحد باقی ماند. ارزش روز بازار اول و دومفرابورسبه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله گرانفرابورسبیش از ۱.۳ میلیارد سهام و حق تقدم در قالب ۱۴۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۵۸۸ میلیارد تومان دادوستد کردند. امروز نمادهایمیدکو،مارون، هرمز، در تقویت شاخصفرابورساثرگذار بودند و نمادهای دماوند، زاگرس، ذوب،شرانلدر کاهش شاخصفرابورساثرگذار بودند. امروز نمادهای پربینندهفرابورسیمربوط به شرکت های ذوب آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس، بانک دی و پتروشیمی غدیر، بودند. امروز با پیام ناظر بازار نمادهایبنیرومربوط بهنیروترانس،خوزسازمربوط بهمحورسازانایران خودرو، سقاینمربوط به سیمان قاین،نمادلبوتان مربوط به گروه صنعتی بوتان، نماد مداران مربوط به داده پردازی ایران، نمادقنیشامربوط به قند نیشابور، متوقف شدند. همچنین نمادحفارس۱ مربوط به حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به علت افشای اطلاعات پراهمیت گروه ب متوقف شد و همچنین نمادهایدابورمربوط به داروسازی ابوریحان،سغربمربوطبه سیمان غرب،وبوعلیمربوط به سرمایه گذاری بوعلی،وامیدمربوط به شرکت سرمایه گذاری امید بازگشایی شدند. همچنین نمادسخوزمربوط به سیمان خوزستان نیز بازگشایی شد.