پایگاه خبری بلاغ مازندران 22 فروردين 1398 ساعت 11:27 http://www.bloghnews.com/report/384596/تورم-نقطه-47-5-درصد-رسید -------------------------------------------------- در اسفند ۹۷ عنوان : تورم نقطه به نقطه به 47/5 درصد رسید -------------------------------------------------- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند97 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به 47/5 درصد رسید. متن : به گزارش بلاغ، در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 164/3 رسید که نسبت به ماه قبل 3/9 درصد افزایش را نشان می دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 5/4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3/0 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 47/5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (58/3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٩/٥ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان بطور متوسط ١٠/٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ٨/٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦/٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣١/٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢١/٦ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفندماه ۱۰/۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ١/٠ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خانوارهای شهری در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۶۳/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣/٨ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با 5/5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 2/4 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 46/6 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (56/4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (38/3 درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان بطور متوسط 9/8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ٨/٣ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦/٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣٢/٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٢/٠ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه ١٠/٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ١/١ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خانوارهای روستایی در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۰/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٤/٥ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان با ٦/٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣/٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢/٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٦٤/٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٤٢/٣ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان بطور متوسط ١٢/٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ١٠/٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به 28/1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٣٤/٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٠/٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در اسفند ماه ١٣/١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/٩ واحد درصد افزایش نشان می دهد.