بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 23 خرداد 1398 ساعت 17:20 http://www.bloghnews.com/news/391821/ورود-دادستانی-خسارات-زیست-محیطی-محور-شمشک-دیزین -------------------------------------------------- عنوان : ورود دادستانی به خسارات زیست محیطی در محور شمشک-دیزین -------------------------------------------------- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از ورود دادستانی به خسارات زیست محیطی محور شمشک-دیزین خبر داد و گفت: دستور توقف عملیات راهسازی این محدوده صادر و پس از عمل کردن به دستورات رفع توقف شد. متن : به گزارش بلاغ،حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: پیرو وصول گزارش سازمان محیط زیست استان البرز مبنی بر تخریب مناطق حفاظت شده و از بین رفتن موجودات آبزی در انهار محور دیزین-شمشک، در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب آن و نابودی موجودات زنده در موقعیت جغرافیایی مذکور و در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دستور توقف عملیات راهسازی صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اظهار کرد: در پی دستورات صادره از سوی دادستانی، پیمانکاران راهسازی محور دیزین-شمشک با سازمان های متولی همانند محیط زیست استان البرز و سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت رعایت الزامات محیط زیستی و جلوگیری از تخریب معادن و منابع طبیعی توافقاتی صورت دادند و از سوی پیمانکار، خسارت های وارده به خزانه دولت واریز و جبران شد. شاکرمی ادامه داد: پس از عمل کردن به دستورات، با نظارت سازمان های متولی امر و متخصص جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی دستور ادامه فعالیت و رفع توقف عملیات صادر شد.