حوالی ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی امروز چند فرد ناشناس به سوی ساختمان سازمان گوشت شهر دیاربکر دو بمب دست ساز پرتاب کردند که در نتیجه آن به دو خودروی در حال پارک در محدوده این سازمان‌دولتی خسارت وارد شد.

بنابر خبر‌های دریافتی عملیات تجسس نیرو‌های امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام ادامه دارد.