معاون وزیر نفت با بیان اینکه اگر سازوکار مالی اروپا اجرایی شود کمک زیادی­ به توسعه روابط اقتصادی با­ کشورهای اروپایی و سایر کشورها خواهد کرد، گفت: البته این ساز و کار مالی حلال همه مشکلات نیست و ما هم منتظر راهاندازی این ساز و کار نیستیم و اقدامات خود را در نبود این ساز و کار هم ادامه می‌دهیم.