وی در صفحه مجازی خود نوشت: این عالی است که دوباره در تبریز بازی داریم، ما هر بازی آماده هستیم چون کادرفنی حرفه ای است، ما هنوز از مصدومیت بازیکنان رنج می بریم و این یک مشکل بزرگ است. من هرگز در زندگیم به شایعات اهمیت نمی دهم شایعاتی مانند این که ما حسادت می کنیم دیده می شود! افرادی که موفقیت مارو می بینند یا میخواهند بخشی از ما باشند یا می خواهند مارا  نابود کنند.

بحث قرارداد بین خودم و مدیرعامل است یک سو تفاهم درحال حاضر وجود دارد که باید برطرف شود. مربیان، بازیکنان و کارکنان سرمایه یک باشگاه نیستند بلکه هواداران هستند. استقلال در آسیا در جایگاه بالایی قراردارد،همه باید بدانند که باشگاه ما بزرگ و حرفه ای است، ما باید به آینده تمرکز کنیم، ما باید برای دو سه سال آینده آماده شویم! مدیرعامل باشگاه خیلی خوب است او قول داد به زودی حقوق و دستمزد بازیکنان را پرداخت می کند این روش حرفه ای است