در مستند «عشق ممنوع»، اندیشه‌های مسعود رجوی، رهبر گروهک ضد انقلابی مجاهدین خلق که در طی سه دهه تبدیل به رئیس یک گروه تروریستی در عراق شد و بسیاری از مسائل انسانی را برای اعضای آن ممنوع کرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یکی از این موارد ممنوعه یعنی ممنوعیت «عشق ورزیدن» و «ارتباط عاطفی و انسانی با زن، اعم از مادر، دختر و همسر» در گفت‌وگو با دو نفر از افرادی که عضو سابق این فرقه بوده‌اند، به چالش کشیده می‌شود.

در ادامه این مستند، روش مغزشویی و عاطفه زدایی مسعود رجوی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. 

مستند «عشق ممنوع» (No Love)  محصول سال 2017 امروز یکشنبه 11 فروردین ماه، ساعت 8:30 به وقت تهران برای مخاطبان هیسپان تی وی پخش و در ساعات 15:30 و 21:30 تکرار خواهد شد.