وی افزود: با توجه به شرایط خاص فعلی جامعه و نیاز مردم به شادی و رهایی ذهن آنها از گرفتاری‌ها سریال‌های کمدی و شاد بخصوص در ایام عید موفق‌ترین سریال‌ها خواهد بود.

گفتنی است علیرضا مسعودی فیلمنامه مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی متعددی از جمله مجموعه‌های تلویزیونی  «تنهایی لیلا» و «بزنگاه» و فیلم‌های سینمایی «ناردون»، «ثبت با سند برابر است» و «اکسیدان» را نوشته است.